ALGEMENE INFORMATIE

De evenementen van de dulvert zijn toegangkelijk vanaf elke leeftijd. Let op: Geen 18 geen alcohol. 

De tent is gelegen aan de Dullaertweg te Sprang-Capelle

Hoe komende editie de kaartjes verkocht worden is nog niet duidelijk. 

Op dit moment is de line-up nog niet bekend gemaakt.

Het consumeren van eigen eten en drinken is niet toegestaan. 

Wij hebben een zero tolerance beleid op onze evenementen rondom drugs. Als we dit zien volgt een uitzetting.

KWIS FAQ

Wat tof! Je hebt dus een team weten samen te stellen. Nu is het wel belangrijk dat je jezelf in kan schrijven. Dit kan op onze site onder het kopje inschrijven of klik HIER.

JAAA… dat is de grote vraag. De puntentelling laten wij binnen ons team. Deze word dus niet naar buiten gebracht. 

Dit kan je vinden onder kopje evenementen. Voor nog specifiekere tijden kijk je even op facebook,

Dit moet nog bekend gemaakt worden

REGELEMENT

1. Algemeen

1.1 De organisatie van Dulvertse Dorpskwis is in handen van de leden van de organisatie Dulvertse Dorpskwis aangevuld met een aantal, door deze leden, gekozen personen.
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams

2.1 Deelname aan de Dulvertse Dorpskwis kan uitsluitend met teams van minimaal 3 personen.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het email-adres opgegeven te worden.
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie, als hun partners of samenwonenden zijn.
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.5 Een team is gerechtigd tot deelname, indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door zich in te schrijven via het inschrijfformulier via de website of een mail te sturen naar info@dulvertsedorpskwis.nl met daarin de naam van de teamcaptain, mailadres en telefoonnummer. Dit dient binnen de inschrijvingstermijn verstuurd te worden.
3.2 Bij aanmelding middels de email dient elk team ook een eigen (ludieke) team naam op te geven.
3.3 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Dulvertse Dorpskwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op het moment van uitreiken op zaterdag 16 september 2023. Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de uitreikingsdag tijdig haar vragenboekje op aangeven lokatie ophaalt.

4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor, dat het vragenboekje op zaterdag 16 september 2023 om 22.45 uur, is ingeleverd op de aangewezen plaats.
4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de vragen over Sprang-Capelle staan er ook andere opdrachten tussen waarvoor men het dorp in moet of op een bepaald tijdstip ergens aanwezig moet zijn.
4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar (blokletters) te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.6 Ieder team krijgt een uniek nummer. Dit nummer dient door het team op iedere pagina, rechtsboven, van het vragenboek ingevuld te worden.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de weken van 17 september t/m zaterdag 30 september 2023 op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
5.3 De uitslag van de Dulvertse Dorpskwis is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens het evenement van de Dulvertse Dorpskwis, welke op zaterdag 30 september 2023 gehouden zal worden.

6. Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dulvertse Dorpskwis. Deelnemen aan de Dulvertse Dorpskwis is dus geheel op eigen risico.
6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

NOG MEER VRAGEN? MAIL NAAR INFO@DNDULVERT.NL